Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Par e-izziņu apakšsistēmu

26.10.2015 Vispārīga informācija par E-izziņu apakšsistēmu
 
 

Kas ir E-izziņu apakšsistēma

Tā ir sistēma, kas apkopo reģistros pieejamo informāciju par kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā un 39.1 pantā noteiktajām pretendentu vai kandidātu izslēgšanas no iepirkuma vai iepirkuma procedūras nosacījumiem.
   

Kā darbojas E-izziņu apakšsistēma

E-izziņu apakšsistēma elektroniskā veidā nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.
   

Kas var izmantot E-izziņu apakšsistēmu

Jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts un ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jebkurš piegādātājs, kas ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai iegūtu ziņas par sevi.

  
   

 

 

   

 

 

 Publikācijas datnes: