Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Par EIS testa un mācību vidi

06.01.2017

EIS testa un mācību vide paredzēta pasūtītāju mācībām un sistēmas atjauninājumu pārbaudēm.
Publikācijas datnes: