logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Par e-izsoļu apakšsistēmu

26.10.2015 00:00


ERAF projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005, ietvaros paredzētā funkcionalitāte e-izsolēm būs pieejama pēc pašlaik notiekošo drošības un veiktspējas testu pabeigšanas.


E-izsoles ir instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai.


Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, gan  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.