logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Par e-konkursu apakšsistēmu

26.10.2015 00:00


ERAF projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005, ietvaros paredzētā funkcionalitāte e- konkursiem būs pieejama pēc pašlaik notiekošo drošības un veiktspējas testu pabeigšanas.


Sistēmas e-konkursu apakšsistēma tiek veidota kā vienota elektroniska vide iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī izvērtēšanai.