logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Skaidrojumi un instrukcijas

17.07.2018 00:00


Šajā vietnē ir apkopoti skaidrojumi un instrukcijas. Skaidrojošie dokumenti ir pieejami izvēršamajos blokos.
(Katrā EIS apakšsistēmā ir pieejami uz konkrēto apakšsistēmu attiecināmi jautājumi)


Interaktīvās video apmācības

  • Piedāvājumu gatavošana un iesniegšana e-konkursu apakšsistēmā izsludinātā iepirkuma procedūrā (v.18.12.2018). Pāriet uz apmācību sadaļu

Skaidrojumi un instrukcijas

  Nr.    Nosaukums  Versija   Datne 
 1   Iepirkuma publikācija pircēja profilā, kur nav paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana   (v.11.04.2019)   Lejuplādēt 
 2   Lielapjoma datņu, kas pārsniedz 5 Mb, ievietošana iepirkuma procedūras vidē FTP serverī   (v.18.12.2018)   Lejuplādēt 
 3   Tīmekļa saite uz visiem pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā   (n/a)   Lejuplādēt 
 4   Tīmekļa saites uz e-iepirkuma procedūru pareiza norādīšana paziņojumā par līgumu IUB PVS   (n/a)   Lejuplādēt 
 5   Paziņojuma par līgumu automatizēti izveidotās sagataves nosūtīšana uz IUB PVS   (n/a)   Lejuplādēt 
 6   Neieinteresētības apliecinājuma parakstīšana ar LVRTC uzturēto drošo e-parakstu   (n/a)   Lejuplādēt 
 7   Piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai piegādātājiem paredzēto prasību izveidošana   (n/a)   Lejuplādēt 
 8   Iepirkuma komisijas atbilžu publicēšana   (n/a)   Lejuplādēt 
 9   Piedāvājumu atvēršana   (v.25.01.2019)   Lejuplādēt 
 10   Piedāvājumu apskate   (v.07.07.2018)   Lejuplādēt 
 11   Vienkāršotā piedāvājumu vērtēšana   (v.18.12.2018)   Lejuplādēt 
 12   Izvērstā piedāvājumu vērtēšana   (v.18.12.2018)   Lejuplādēt 
 13   Noslēguma ziņojuma ģenerēšana un publicēšana   (n/a)   Lejuplādēt 
 14   Iepirkuma līguma pievienošana un publicēšana   (v.11.10.2018)   Lejuplādēt 
 15   Vairākposmu procedūras (ja iepirkuma priekšmets sadalīts daļās, laika ziņā atšķirīga vērtēšana, piedāvājumu iesniegšana)   (n/a)   Lejuplādēt 
 16   Izmaiņu veikšana slēgtās sēdes datos un dokumentos   (n/a)   Lejuplādēt 
 17   e-konkursu apakšsistēmā publicēta dokumenta atpublicēšana   (n/a)   Lejuplādēt 
 18   Ārpus e-konkursu apakšsistēmas saņemta institūcijas informācijas pieprasījuma pievienošana   (n/a)   Lejuplādēt 
 19   Iepirkuma dokumentācijas apkopojuma izveide   (n/a)   Lejuplādēt 
 20   Ar LVRTC uzturēto drošo e-parakstu parakstīta dokumenta pārbaude EIS   (n/a)   Lejuplādēt 
  Nr.    Nosaukums  Versija   Datne 
 1   Lielapjoma datņu, kas pārsniedz 5 Mb, pievienošana piedāvājumā FTP serverī  (v.11.07.2018)   Lejuplādēt 
 2   Piedāvājuma parakstīšana ar LVRTC uzturēto drošo e-parakstu   (n/a)   Lejuplādēt 
 3   Piegādātāja veids "Pilnsabiedrība"  (n/a)   Lejuplādēt 
 4   Pieteikšanās iepirkuma dokumentācijas saņemšanai  (n/a)   Lejuplādēt 
 5   Tīmekļa saite uz visiem konkrētā pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā  (n/a)   Lejuplādēt